"Oczyszczamy powietrze. Naturalnie!"

Technologia

H-ion cluster

Technologia wytwarzania plazmy niskotemperaturowej w określonych rozmiarach pola elektrycznego otwiera szerokie możliwości sterylizacyjne i deodoryzacyjne.

Szkodliwe związki węglowodorowe i inne substancje zostają porozbijane, a ich powrotna rekombinacja w tak skomplikowane łańcuchy wiązań staje się niemożliwa. Poszczególne atomy stabilizują się w bardzo prostych związkach, takich jak CO2. H2O itp.

Kluczową sprawą w tej technologii jest użycie odpowiedniej szerokości pola elektrycznego

i przyłożenie odpowiedniego napięcia. Dzięki temu mamy do dyspozycji odpowiednią energią zdolną rozbijać szkodliwe substancje i związki chemiczne, a także radzić sobie z zarodnikami pleśni, grzybów i bakteriami

 

Przykładowe testy przeprowadzone przez różne laboratoria potwierdzające skuteczność technologii H-ion cluster

Rodzaj substancji

Bakteria E. Coli

Gronkowiec złocisty

Wirus grypy A (H1N1)

LZO (VOC)

Amoniak

Toluen

Trimetyloamina

Siarkowodór

Skuteczność

99 %

99 %

95 %

98 %

93 %

92 %

60%

98%

Instytut badań

 KTR, SCLAB

KTR, SCLAB

Kitasato (Japonia)

Samsung Electronics

Inha University, KTR

Inha University, KTR

KTR

KTR

IAQ

Indoor Air Quality - czyli Jakość Powietrza Otoczenia.

Ludzie spędzają dzisiaj około 80%-90% swojego czasu w pomieszczeniach zamkniętych. Dodatkowo budownictwo nastawione na energooszczędność przyczynia się do rozwóju technik budowlanych idących w kierunku jak największej szczelności powstająch budynków.

W związku z powyższym wyzwania stojące przed nami, a dotyczące specjalistów w branży HVAC stają się coraz bardziej palące. Jak budować instalacje, aby zapewnić dobrą Jakość Powietrza Otoczenia?

 Jakich technologii używać, aby było to uzasadnione ekonomicznie? Jak sprawić, aby

w miarę starzenia się budynku i instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych Jakość Powietrza Otoczenia nie obniżała się?

Z takimi wyzwaniami chcemy się mierzyć

i szukać odpowiednich rozwiązań, aby poprawić warunki w jakich ludziom dzisiaj przychodzi rodzić się, żyć, mieszkać, pracować

i cieszyć się życiem.

Produkty

AIO-2

DI-8

MF-2

Zastosowania

Systemy wentylacji
i klimatyzacji

Przemysł spożywczy

Przemysł farmaceutyczny

Hotele

Służba zdrowia

budynki użyteczności publicznej

Pomieszczenia
z odpadami

Referencje

kliknij aby pobrać

Ingrado

ul. Taśmowa 1

02-677 Warszawa

tel. +48 22 331 28 48

fax +48 22 353 99 85